Celní úřady Praha

     


 
Celní úřad Praha
– Sokolovská 22, Praha 8, Tel. 224 816 256

Celnice Hlavní nádraží – Wilsonova 80, Praha 2, Tel. 224 221 905

Celnice Ruzyně – Václav Havel Airport, Praha 6, Tel. 220 113 529

Vyclívací pošta – Plzeňská 139, Praha 5, Tel. 257 019 102