https://www.praguest.com/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/220/square-school_1631572895.jpeg

Škola Square

Popis

Škola Square je mezinárodní česko-anglická základní škola navazující na úspěšný koncept jeslí a školek Bambíno.

Výuka cizích jazyků a rozvoj dovedností ve využívání cizího jazyka je jednou z priorit školy. Žáci mají od první třídy dvě vyučovací hodiny v rámci povinné výuky v učebním plánu. Od 4. ročníku mají žáci rozšířenou výuku angličtiny v podobě jednoho z povinně volitelných předmětů. Škola dává také silný důraz na rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce, proto byla povinná výuka angličtiny posílena přítomností jazykového asistenta i v jiných předmětech.

Square má vlastní školní vzdělávací program, jehož cílem je, aby byly děti vnitřně motivované, hledaly vlastní cesty, uměly se poučit z chyb a do života si odnesly to, co mohou použít celý život. Ve všech ročnících se pracuje metodou integrované tematické výuky. Oblasti učiva jsou propojeny do logických celků tak, aby co nejpřirozeněji odrážely každodenní realitu světa kolem nás.

Absolventi školy Square dokáží propojit teoretické a praktické zkušenosti, budou schopni kriticky přemýšlet, aby svoje názory a myšlenky uměli prezentovat a budou připraveni na současný svět možností a výzev.


Video

Související společnosti

Obchodní informace

Umístění mapy