Státní instituce a orgány státní správy

     
 

Portál veřejné správy - http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Katastr nemovitostí oficiální stránky českého úřadu zeměměřictví a katastru – www.cuzk.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí – nahlizenidokn.cuzk.cz

Statistický úřad – www.czso.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – www.compet.cz

Úřad průmyslového vlastnictví – www.upv.cz

Nejvyšší kontrolní úřad – www.nku.cz

Česká obchodní inspekce – www.coi.cz