Svatojánské slavnosti NAVALIS 2024

16. ročník obnovených slavností pod Karlovým mostem v Praze s třísetletou tradicí se koná 14. 5. 2024 – 15. 5. 2024.

Svatojánské slavnosti NAVALIS

Program – úterý 14. května 2024
14.00-18.00 Benátské odpoledne (náplavka u Hergetovy Cihelny)

Program – středa 15. května 2024
14.30 Zdobení koní (Hradčanské náměstí)
16.30 Žehnání koním a jezdcům (Hradčanské náměstí)
17.30 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
19.00 Svatojánské procesí na Karlův most
19.45 Regata benátských lodí Vela al Terzo, plavba otužilců, seskok parašutistů (Karlův most)
20.00 Pobožnost před kostelem sv. Františka (Křižovnické nám.)
20.30 Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

Více informací a program naleznete na www.navalis.cz

Svatojánské slavnosti  Navalis jsou oslavou svatého Jana Nepomuckého, mučedníka katolické církve a českého zemského patrona. Tento uctívaný český světec je proslulý jako ochránce před povodněmi a dalšími přírodními katastrofami a také jako patron vod a mostů. Jedna z nejznámějších soch sv. Jana Nepomuckého pochází ze 17. stolení a je umístěna na Karlově mostě. Barokní vodní slavnosti Navalis se odehrávají vždy v předvečer jeho svátku, tedy 15. května a jejich počátky spadají až do první poloviny sedmnáctého století. Navalis byly hojně navštěvované a mimořádně oblíbené oslavy, na které se sjížděli nejen Pražané ale i poutníci z celé země.

Svatojánské slavnosti NAVALIS
Dnešní slavnosti navazují na původní barokní tradici a v jejich rámci tradičně probíhají mše svatá v katedrále sv. Víta, svatojánské procesí a barokní vodní koncert s ohňostrojem na hladině řeky Vltavy pod Karlovým mostem. Každý ročník nabízí také četné doprovodné akce, jako jsou regata historických a dračích lodí, folklórní festival, trhy, přednášky a výstavy. Návštěvníci se mohou těšit na benátské gondoliéry, kteří se každoročně účastní pražských oslav a oslňují svými podmanivými zpěvy. Více informací a aktuální program slavností naleznete v sekci „Akce v Praze“.

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana" sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Přiblížením duchovního poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti jsou Svatojánské slavnosti NAVALIS jedinečnou příležitostí připomenout nejen obyvatelům Prahy, ale i návštěvníkům města z cizích zemí, slávu reprezentativního sídla České republiky.