Kam s dětmi v praze

Výlety do přírody na Praze 10 - Přírodní park Říčanka s dětmi

Jeden z nejstarších přírodních parků v Praze, Přírodní park Říčanka, se rozkládá na východním okraji hlavního města na území Běchovic, Dubče a Uhříněvsi. Po celé délce přírodního parku vede modrá turistická značka a naučná stezka Dubeč - Uhříněves. Jsou zde tři zvláště chráněná území:  Lom Rohožík v Dubči, Lítožnice (soustava rybníků, přilehlých lesních komplexů, luk a svahů v okolí Říčanského potoka) a Obora v Uhříněvsi. Návštěvníky láká především krásná příroda – lužní lesy, rozkvetlé louky, čisté studánky, rybníky a malebné trasy podél Říčanského potoka.  Park je vhodný na výlet do přírody s dětmi, k pěším procházkám, sportovním a volnočasovým aktivitám. Většina cest je sjízdná s kočárkem , na kolech a odrážedlech.


Naučná stezka v Dubči vede podél rybníku V Rohožníku přes pravěké sídliště a lom Rohožník k Podleskému mlýnu. Pěší nebo cyklistický výlet můžeme začít u zastávky č. 2 Lom v Dubči, u kterého můžete spatřit lišky, které zde žijí. Kamenitou cestou dojdeme k rybníku V Rohožníku (zastávka č. 3) a cestou podél jeho břehu dojdeme k zastávce č. 4 – Přírodní park Říčanka.

Úzkou pěšinou kolem louky vystoupáme k lesu a k 5. zastávce – PP Rohožník. Zalesněné návrší Rohožník je chráněná archeologická kulturní památka s bohatými nálezy keramiky z období prvního osídlení v mladší době kamenné. Na rozhraní svahu a louky se nachází zastávka č. 6 – Pravěká sídliště.  Jedná se o jedno  z nejdéle osídlených míst v okolí, sídliště zde údajně vzniklo již v eneolitu zhruba 2000 let př. n. l.


Nedaleko sportovního hřiště na kraji lesa je zastávka č. 7 – Pod lomem. Lom Rohožník v Dubči tvoří dvě samostatná chráněná území a představuje jedinečný geomorfologický fenomén. Opuštěný lom na sklaním hřbetu Rohožník je zajímavý výchozy řevnických křemenců a horizontálním rýhování na stěně lomu.


Krásnou pěšinou podél Říčanského potoka a louky se dostaneme k betonovému brodu a 8. zastávce – Na břehu Říčanky.


Cestou po louce podél potoka dojdeme k lesu a betonovému můstku. Napojíme se na modrou turistickou značku a přijdeme k 9. zastávce – U Podleského mlýna. Pod hrází za potokem se nalézá chov jelenů evropských a přímo u mlýna mohou děti spatřit koně. V okolí Podleského rybníka žijí stovky druhů ptáků a na 200 metrů dlouhé hrázi je několik starých dubů. Největší z těchto památných stromů měří v obvodu 6 metrů. Zde můžeme pokračovat k 10.  zastávce – U rybníka Podlesák a dále do Obory v Uhříněvsi, komplexu lužního lesa. Další možností je vydat se lesní cestou k Přírodnímu labyrintu v areálu bývalé Panské zahrady v Dubči.


Nejatraktivnější částí pro děti je pravděpodobně areál Panské zahrady s dětským hřištěm a labyrintem rozkládající se v blízkosti tvrze, jejíž zdi jsou částečně dochovány stejně jako budova špýcharu. Součástí parku je meditační louka s kameny a vodotečí, grotta, keřové bludiště a vyhlídka nad vinicí. Rovná cesta z areálu Panské zahrady vede k přírodní památce Lítožnice - soustava tří rybníků a přilehlých luk v okolí Říčanského potoka a hodnotný biotop pro ptactvo, obratlovce i hmyz.