Customs offices in Prague

     
  Celní úřad Praha – Sokolovská 22, Prague 8, Tel. 224 816 256

Celnice Hlavní nádraží – Wilsonova 80, Prague 2, Tel. 224 221 905

Celnice Ruzyně – Václav Havel Airport, Prague 6, Tel. 220 113 529

Vyclívací pošta – Plzeňská 139, Prague 5, Tel. 257 019 102