Praguest

The best of Prague

SCROLL

nightlife in Prague
Discover the hottest clubs, casinos, bars, brew pubs, music venues, discos and lounges in Prague by night.
SPORT IN PRAGUE
Get information about Prague´s sports, wellness and fitness centres, ice rinks, golf, swimming pools or tennis courts.
PRAGUE PARKS and GARDENS
Enjoy the tranquillity and beauty of Prague´s finest gardens and parks. Explore a botanical garden or a zoo.
PRAGUE RESTAURANTS
Explore the best choice of restaurants in Prague from international culinary delights to traditional Czech flavours.
PRAGUE CULTURE
Experience the city´s eclectic arts and cultural scene! Find an overview of opera, theatres, cinemas, museums.
Booking in Prague
Book hotels in Prague on the most comprehensive accommodation site. Get the best deal and read reviews.
Prague for kids
Find a guide covering child friendly events, attractions, fun and sport centres or play areas for toddlers.
Prague Transport
Prague public transport, fares, travel and security tips, sightseeing tours, and airport transportation options.
PRAGUE PRACTICAL INFO
Read helpful tips and practical travel information on health services, banks, police, post offices, safety.
PRAGUE EVENTS
Find events in Prague - arts, theatre, concerts, festivals, nightlife. Events calendar and things to do in Prague!
OUTSIDE PRAGUE
Best 7 places outside Prague! View a list of essential Czech republic destinations and things to do, day trips.
PRAGUE MONUMENTS
Discover Prague´s most famous landmarks! Find the descriptions of monuments, opening hours and fees.
Cmh 1Cmh 2Cmh 3Cmh 4Cmh 5Cmh 6Cmh 7

Sídlo Českého muzea hudby se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny na Malé Straně, postaveném v 17. století podle projektu Francesca Carattiho. Kostel byl po zrušení dominikánského kláštera v roce 1783 postupně přestavován. Sloužil mj. jako pošta, četnická kasárna a archiv. Neobvyklá symbióza raně barokní církevní architektury s klasicistní užitkovou úpravou a nově dokončenou přestavbou pro muzeum nabízí návštěvníkům působivou kombinaci monumentality a detailu.

Každý, kdo vstoupí, je zasažen mohutností dvorany i zvláštním kouzlem, které tu proměny věků zanechaly. Národní muzeum využívá ojedinělou příležitost oživit tento prostor, kdysi zdobený díly barokních mistrů a rozeznívaný údajně jedněmi z největších varhan Prahy sklonku 17. století, opět hudbou.

Stálá expozice Člověk – nástroj – hudba
Expozice představuje návštěvníkům hudební nástroje nejen jako pozoruhodné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale také jako základního prostředníka mezi člověkem a hudbou.

Úvodní sál prohlídky připomíná za doprovodu originální skladby Milana Caise Čtyři elementy rozmanitost populární hudby 20. století, jak ji uchoval film, televize, fotografie a záznam zvuku. Návštěvník poté vstoupí do intimnějšího prostředí sálů věnovaných dobám, kdy člověk musel vyrobit a vzít do ruky nástroj, aby mohl hudbu tvořit a vnímat. Projde historií a pozná jednotlivé způsoby, jak může hudební nástroj tón tvořit, jak vypadal zápis hudby pro různé typy hudebních nástrojů i jak a při jakých společenských příležitostech se na ně hrálo. Tento dojem umocňuje originální architektonické řešení expozice a dynamická aplikace světla a zvuku. Pro špičkový poslech originálních nahrávek hry na vystavené historické hudební nástroje jsou k dispozici sluchátka.

S dalšími doklady hudební historie se návštěvníci mohou setkávat na krátkodobých výstavách v přízemí dvorany muzea i na drobných výstavkách umístěných ve vitrínách ve stálé expozici.

 
         
  Národní muzeum
České muzeum hudby

Karmelitská 2/4,  118 00 Praha 1


Otevírací doba:
Úterý: ZAVŘENO
Středa do Pondělí: 10.00–18.00

TEL.: +420 224 497 707, +420 224 497 737, +420 224 497 738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.nm.cz
 
 
         Restaurants in Prague