Informazioni Utili su Praga

Ospedali con pronto soccorso – Bambini

     
  PRAGA 2 
General University Hospital in Praga – Department of paediatrics and adolescent medicine (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Klinika dětského a dorostového lékařství)
Ke Karlovu 2, Praga 2, Tel. 224 967 777

Orario di servizio: Lunedì - Venerdì: 19.00–06.00, Sabato, Domenica e festivi: non stop

PRAGA
Thomayer university hospital – Pavilon B1 (Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – Pavilon B 1)
Vídeňská 800, Praga 4, Tel. 261 083 783

Orario di servizio: Lunedì - Venerdì: 19.00–06.00, Sabato, Domenica e festivi: non stop

PRAGA
Motol University Hospital (Fakultní nemocnice v Motole)
V Úvalu 84, Praga 5, tel. 224 433 654

Orario di servizio: Lunedì - Venerdì: 19.00–06.00, Sabato, Domenica e festivi: non stop

PRAGA 8  
University Hospital Na Bulovce – Building 2 (Fakultní nemocnice Na Bulovce – Budova č. 2)
Budínova 2, Praga 8, Tel. 283 842 224, 266 082 673

Orario di servizio: Lunedì - Venerdì: 19.00–07.00, Sabato, Domenica e festivi: non stop

PRAGA 10 
City health centre (Poliklinika Plaňanská)
Plaňanská 573/1, Praga 10, Tel. 281 019 244

Orario di servizio: Lunedì - Venerdì: 19.00–07.00, Sabato, Domenica e festivi: non stop